filter
篩選

「我愛你」點讀?

「我愛你」嘅 北方話 [zh]
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: Messi (女性,來自中國 )

  18票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: soglu (女性,來自台灣 )

  5票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: daouyuudi (男性,來自中國)

  2票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: Repertoire (男性,來自台灣 )

  1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: qqwwee1245 (女性,來自台灣 )

  1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: Leith_Liu (男性,來自澳洲 )

  1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: taekhang0519 (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: milk1127 (女性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: ChenBuXing (女性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: nananarug48 (女性,來自泰國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: Sawaka (女性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: envyliao (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: JeremyYE (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: ccs95121 (女性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: PatrickZeng (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: mrkz (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: speedcell4 (男性,來自日本 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: MarvinMeow (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: xiaojunjun (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: imbin (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: newlee (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: jacqdavis (女性,來自台灣 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: fromsilence (男性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: witenglish (男性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: mirandawang (女性,來自台灣 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: bluewasabii (女性,來自美國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: yakiyaki (女性,來自台灣 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: Richiecoco (男性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: wolverine (男性,來自澳洲 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: s751011502 (男性,來自台灣 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: ChineseSpeakerF (男性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: cloudrainner (男性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: zsp8072 (男性,來自台灣 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: renlulu (女性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: caoluo (男性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: May2 (女性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告

仲可以讀得好啲?抑或閣下有其它口音? 用 北方話 讀「我愛你」

片語
 • 「我愛你」嘅例句

「我愛你」嘅 中文 [yue]
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: KandiceK (女性,來自澳門 )

  5票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: jasemty (男性,來自香港)

  4票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: hwiiyigthwiitw (來自香港)

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: Kristinang0612 (來自美國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: envyliao (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: vincentyang1912 (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: KraleHiu88 (男性,來自香港 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: vinvininhk (男性,來自香港 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: claraclara (女性,來自香港 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: tusswu (男性,來自香港 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: rodshaw (男性,來自香港 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: leungwk (女性,來自中國 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: Sab15 (女性,來自香港)

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告

仲可以讀得好啲?抑或閣下有其它口音? 用 中文 讀「我愛你」

片語
「我愛你」嘅 閩語-閩南話 [nan]
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: FrancesDanLiao (女性,來自台灣 )

  1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: chasen (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: wujengru (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: zboy7 (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: s751011502 (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: petitkave (男性,來自台灣 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: 690518207 (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: jacqdavis (女性,來自台灣 )

  -1票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告

仲可以讀得好啲?抑或閣下有其它口音? 用 閩語-閩南話 讀「我愛你」

「我愛你」嘅 客家話 [hak]
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: 1662817089 (男性,來自美國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: hillv2 (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告

仲可以讀得好啲?抑或閣下有其它口音? 用 客家話 讀「我愛你」

「我愛你」嘅 吳語 [wuu]
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: firstjpd (男性,來自中國 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告

仲可以讀得好啲?抑或閣下有其它口音? 用 吳語 讀「我愛你」

「我愛你」嘅 吳語-太湖片-常州話 [plig]
 • 「我愛你」嘅發音 朗讀者: goldenlai6606 (男性,來自西班牙 )

  0票

  加入收藏

  下載聲音檔案

  報告

仲可以讀得好啲?抑或閣下有其它口音? 用 吳語-太湖片-常州話 讀「我愛你」

詞彙發音喺地圖上嘅分佈狀況

隨機選詞: 台湾您好熊猫香港