「ប្រដាល់សេរី」點讀?

為「ប្រដាល់សេរី」添加分類

詞彙「ប្រដាល់សេរី」仲等緊下列語言嘅發音:
  • 為「ប្រដាល់សេរី」錄製發音 ប្រដាល់សេរី [km] 您知唔知「ប្រដាល់សេរី」點讀?

隨機選詞: Cambodiaសុខសប្បាយជាឬទេ?ខ្ញុំឈឺក្បាលសកម្មភាពក្ដៅចិត្ត