「ជម្រាបលា」點讀?

為「ជម្រាបលា」添加分類

詞彙「ជម្រាបលា」仲等緊下列語言嘅發音:
  • 為「ជម្រាបលា」錄製發音 ជម្រាបលា [km] 您知唔知「ជម្រាបលា」點讀?

隨機選詞: ជំរាបសួរស្តីសូមទោសប្រាសាទព្រះវិហារTonle Sapkmaow