分類:

Ama-mi

訂閱Ama-mi嘅發音

 • 「nga」嘅發音 nga [ilo]
 • 「kuma」嘅發音 kuma [ilo]
 • 「langit」嘅發音 langit [ilo]
 • 「pakawanennakami」嘅發音 pakawanennakami [ilo]
 • 「Sadi」嘅發音 Sadi [ilo]
 • 「kasta」嘅發音 kasta [sv]
 • 「Umay」嘅發音 Umay [ilo]
 • 「pagariam」嘅發音 pagariam [ilo]
 • 「Madaydayaw」嘅發音 Madaydayaw [ilo]
 • 「iyeg」嘅發音 iyeg [ilo]
 • 「pagayatam」嘅發音 pagayatam [ilo]
 • 「Amami」嘅發音 Amami [ilo]
 • 「panamakawanmi」嘅發音 panamakawanmi [ilo]
 • 「ditoy」嘅發音 ditoy [ilo]
 • 「taraonmi」嘅發音 taraonmi [ilo]
 • 「inaldaw」嘅發音 inaldaw [ilo]
 • 「dinakam」嘅發音 dinakam [ilo]
 • 「Naganmo」嘅發音 Naganmo [ilo]
 • 「kadakam」嘅發音 kadakam [ilo]
 • 「addaka」嘅發音 addaka [ilo]
 • 「iti」嘅發音 iti [ilo]
 • 「dakes」嘅發音 dakes [ilo]
 • 「pannakasulisog」嘅發音 pannakasulisog [ilo]
 • 「Maaramid」嘅發音 Maaramid [ilo]
 • 「ut-utangmi」嘅發音 ut-utangmi [ilo]
 • 「isalakannakami」嘅發音 isalakannakami [ilo]
 • 「kadagiti」嘅發音 kadagiti [ilo]
 • 「nakautang」嘅發音 nakautang [ilo]
 • 「Itedmo」嘅發音 Itedmo [ilo]
 • 「kadakami」嘅發音 kadakami [ilo]