分類:

ածական

訂閱ածական嘅發音

 • 「սովորական」嘅發音 սովորական [hy]
 • 「փառամոլ」嘅發音 փառամոլ [hy]
 • 「աղի」嘅發音 աղի [hy]
 • 「թեթև」嘅發音 թեթև [hy]
 • 「փոքրիկ」嘅發音 փոքրիկ [hy]
 • 「փոքր」嘅發音 փոքր [hy]
 • 「ուրախ」嘅發音 ուրախ [hy]
 • 「խառը」嘅發音 խառը [hy]
 • 「կարմրաթշիկ」嘅發音 կարմրաթշիկ [hy]
 • 「ակտիվ」嘅發音 ակտիվ [hy]
 • 「սիրելի」嘅發音 սիրելի [hy]
 • 「սառը」嘅發音 սառը [hy]
 • 「ախորժելի」嘅發音 ախորժելի [hy]
 • 「ծանր」嘅發音 ծանր [hy]
 • 「նվազ」嘅發音 նվազ [hy]
 • 「անկեղծ」嘅發音 անկեղծ [hy]
 • 「կիսակլոր」嘅發音 կիսակլոր [hy]
 • 「հարթ」嘅發音 հարթ [hy]
 • 「ճկուն」嘅發音 ճկուն [hy]
 • 「խելառ」嘅發音 խելառ [hy]
 • 「ժպտերես」嘅發音 ժպտերես [hy]
 • 「փափուկ」嘅發音 փափուկ [hy]
 • 「թաց」嘅發音 թաց [hy]
 • 「խայտաբղետ」嘅發音 խայտաբղետ [hy]
 • 「մաքուր」嘅發音 մաքուր [hy]
 • 「գեղեցիկ」嘅發音 գեղեցիկ [hy]
 • 「չոր」嘅發音 չոր [hy]
 • 「թանձր」嘅發音 թանձր [hy]
 • 「կատարյալ」嘅發音 կատարյալ [hy]
 • 「տխուր」嘅發音 տխուր [hy]
 • 「սանձարձակ」嘅發音 սանձարձակ [hy]
 • 「ուժգին」嘅發音 ուժգին [hy]
 • 「ալեհեր」嘅發音 ալեհեր [hy]
 • 「ահեղ」嘅發音 ահեղ [hy]
 • 「մացառոտ」嘅發音 մացառոտ [hy]
 • 「պինդ」嘅發音 պինդ [hy]
 • 「խենթ」嘅發音 խենթ [hy]
 • 「ուղղանկյունի」嘅發音 ուղղանկյունի [hy]
 • 「լիարժեք」嘅發音 լիարժեք [hy]
 • 「ուժեղ」嘅發音 ուժեղ [hy]
 • 「բժշկական」嘅發音 բժշկական [hy]
 • 「կեղտոտ」嘅發音 կեղտոտ [hy]
 • 「հեռու」嘅發音 հեռու [hy]
 • 「խոշոր」嘅發音 խոշոր [hy]
 • 「դառը」嘅發音 դառը [hy]
 • 「խելացի」嘅發音 խելացի [hy]
 • 「խորթ」嘅發音 խորթ [hy]
 • 「սուր」嘅發音 սուր [hy]
 • 「փշոտ」嘅發音 փշոտ [hy]
 • 「ճարպիկ」嘅發音 ճարպիկ [hy]
 • 「խելոք」嘅發音 խելոք [hy]
 • 為「ահագին」錄製發音 ահագին [hy] 待發音
 • 為「խորամանկ」錄製發音 խորամանկ [hy] 待發音
 • 為「հարազատ」錄製發音 հարազատ [hy] 待發音
 • 為「ցուցական」錄製發音 ցուցական [hy] 待發音
 • 為「փքուն」錄製發音 փքուն [hy] 待發音
 • 為「գեղանի」錄製發音 գեղանի [hy] 待發音
 • 為「թաքուն」錄製發音 թաքուն [hy] 待發音
 • 為「խելահեղ」錄製發音 խելահեղ [hy] 待發音
 • 為「նախնական」錄製發音 նախնական [hy] 待發音
 • 為「ջերմերանգ」錄製發音 ջերմերանգ [hy] 待發音
 • 為「փառահեղ」錄製發音 փառահեղ [hy] 待發音
 • 為「ռազմական」錄製發音 ռազմական [hy] 待發音
 • 為「գույնզգույն」錄製發音 գույնզգույն [hy] 待發音
 • 為「հետաքրքրական」錄製發音 հետաքրքրական [hy] 待發音
 • 為「վարչական」錄製發音 վարչական [hy] 待發音
 • 為「անհասկանալի」錄製發音 անհասկանալի [hy] 待發音
 • 為「իրավական」錄製發音 իրավական [hy] 待發音
 • 為「հրաչյա」錄製發音 հրաչյա [hy] 待發音
 • 為「վեհ」錄製發音 վեհ [hy] 待發音
 • 為「անձնական」錄製發音 անձնական [hy] 待發音
 • 為「թանկագին」錄製發音 թանկագին [hy] 待發音
 • 為「սերտ」錄製發音 սերտ [hy] 待發音
 • 為「վհատ」錄製發音 վհատ [hy] 待發音
 • 為「անօգուտ」錄製發音 անօգուտ [hy] 待發音
 • 為「թանկադին」錄製發音 թանկադին [hy] 待發音
 • 為「լրացուցիչ」錄製發音 լրացուցիչ [hy] 待發音
 • 為「սևահեր」錄製發音 սևահեր [hy] 待發音
 • 為「վսեմ」錄製發音 վսեմ [hy] 待發音
 • 為「ապարդյուն」錄製發音 ապարդյուն [hy] 待發音
 • 為「խոր」錄製發音 խոր [hy] 待發音
 • 為「հաղթահարելի」錄製發音 հաղթահարելի [hy] 待發音
 • 為「սիրակեզ」錄製發音 սիրակեզ [hy] 待發音
 • 為「փչան」錄製發音 փչան [hy] 待發音