Forvo 斯洛文尼亞語發音指南

語種: 斯洛文尼亞語 [Slovenščina] 訂閱斯洛文尼亞語嘅發音更新

  • 使用此語言人口: 2,200,000
  • 喺Forvo使用此語言人數: 258
  • 已發音詞彙: 4,483
  • 待發音詞彙: 1,846
斯洛文尼亞語

圖像提供: annia316